โล่รางวัล

  • โล่ทองเหลืองกัดกรด
  • โล่อะคริลิค
  • โล่คริสตัล
  • กล่องใส่โล่รางวัล