โล่คริสตัล

โล่คริสตัล ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท ทางร้านหุ้นส่วนสามัญประดิษฐ์พร มีความเชี่ยวชาญผลิตโล่รางวัลโลหะกัดกรด สำหรับโล่เกษียณอายุ โล่ประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลมอบให้ในงานทุกๆโอกาส โล่คริสตัลผลิตจากเนื้อคริสตัล ซึ่งเป็นวัสดุคงทนและแข็งแรงเงางามกว่าเนื้ออะคริลิค มีลักษณะเนื้อเด่นใส และเงางาม ราคาจึงสูงกว่าเนื้ออะคริลิค

โล่คริสตัล